Om Svenska Marathonsällskapet

Styrelsen och övriga förtroendevalda 2017 - 2018     

  
Uppdrag funktion namn    
Styrelse

 ordinarie

Roger Andersson   ordförande
    Mats Liljegren   vice ordf, sekreterare
    Tomas Svensson   sociala medier
    Lars-Eric Andersson   kassör
    Jan Ternhag   medlemssekreterare
    Christer  Svensson   redaktör
    Monica Engkvist   ambassadörer
    Ola Bryngelsson   samordnare kontakter
  suppleant  Susanne Gren    
    Ferike Pasthy   utmärkelsesamordnare
         
Ambassadörer   Anders Forselius    
    Berit Hugosson    
    Jan Paraniak    
    Leif Stening    
    Michael Lindqvist    
    Mats Hammerin    
    Mats Zetterlund    
    Reima Hartikainen    
    Ulf Carlson    
         
Marathonlöparen Christer Svensson    
       
Utmärkelser Ferike Pasthy    
         
Webb-master   Jan Ternhag    
         
Utskick   Annelie Buller-Granlund    
         
Ambassadörer   Monica Engkvist    
         
Revisorer   Robert Alnebring    
    Bertil  Jansson    
  suppleant  Hans Ursfält    
         
Valberedning sammankallande Peter Svensson
    Robert Oldén    
    Tommy Lacandler    
         
Mobilnr   076-920 33 29    

 


2017-08-16