Om Svenska Marathonsällskapet
 

 

   
       
 

Årsmöte 21 april 2018
 

 
 

 
       
 

 

   
 

Kallelse till årsmötet 2018!

   
 

Svenska Marathonsällskapets årsmöte 2018
Datum: Lördag den 21
april 2018
Plats: Elite Stadshotellet Västerås 
Tid: 19:00


Det är dags för Svenska Marathonsällskapets årsmöte som 2018 arrangeras i Västerås i samband med att Atea Mälarmarathon arrangeras. Datum är lördagen den 21 april och årsmötet ligger på kvällen så att alla ska ha möjlighet att både springa loppet och gå på årsmötet.

Anmälan
För att kunna planera utrymme, mat och dryck till årsmötet ser vi tacksamt att du anmäler ditt deltagande i förväg. Det görs per e-mail till ordforande@marathonsallskapet.se eller per post (se adress nedan) senast den 7 april 2018.

Motioner till årsmötet
Varje medlem har rätt att inkomma med motioner till årsmötet. Motionerna skall behandlas på årsmötet. Motioner skall vara i skriftlig form och inkomna till styrelsen senast den 24 mars  2018. De sänds antingen per e-mail till motioner@marathonsallskapet.se eller per post (se adress nedan). Förslag till val av styrelseledamöter och övriga funktionärer

Förslag till förtroendevalda
Val av styrelseledamöter, revisorer och andra funktionärer skall framföras till Svenska Marathonsällskapets valberedning, som består av: Peter Svensson (sammankallande), Tommy Lacandler och Robert Oldén. Valberedningen kan kontaktas per e-mail, valberedningen@marathonsallskapet.se, e-post (peter.svensson.privat@gmail.com) eller per telefon,(070-479 99 11) post (Sveavägen 118, 113 50 Stockholm). Förslag till val av funktionärer skall vara valberedningen tillhanda senast den 30 mars 2018.

Svenska Marathonsällskapet och dess styrelse har följande postadress:
  Svenska Marathonsällskapet
  Box 218
  101 24 Stockholm

Atea Mälarmarathon går samma dag i Västerås. Passa på och planera in heldag i löpningens tecken.

Varmt välkomna till årsmöte den 21 april!
Styrelsen

 
   

 

 

   
 
 
 
 
 
     
     

2018-01-11