Bestämmelser för Marathonsällskapets utmärkelser
 
1. För idrottsliga prestationer  
  1.01 - Svenska Marathonsällskapets prestationsnål
  1.02 - Svenska Marathonsällskapets märke i brons
  1.03 - Svenska Marathonsällskapets märke i silver
  1.04 - Svenska Marathonsällskapets märke i guld
  1.05 - Svenska Marathonsällskapets diplom  för 5 lopp
  1.06 - Svenska Marathonsällskapets medalj för 10 lopp
  1.07 - Svenska Marathonsällskapets medalj för 15 lopp
  1.08 - Svenska Marathonsällskapets medalj för 20 lopp
  1.09 - Svenska Marathonsällskapets standar för 25 lopp
  1.10 - Svenska Marathonsällskapets statyett  för 50 lopp
  1.11 - Svenska Marathonsällskapets glastrofé  för 100 lopp
  1.12 - Svenska Marathonsällskapets tallrik för 150 lopp
  1.13 - Svenska Marathonsällskapets tallrik för 200 lopp
  1.14 - Svenska Marathonsällskapets tallrik för 300 lopp
  1.15 - Svenska Marathonsällskapets Vikingatrofé

  1.16 - Bestämmelser för Svettdroppen

2.För förtjänster  
  2.01 - Svenska Marathonsällskapets förtjänstdiplom
  2.02 - Svenska Marathonsällskapets förtjänststandar
   
   

 

Bestämmelser för Svenska Marathonsällskapets Prestations och Förtjänstutmärkelser antagna 2000 04 30

Svenska Marathonsällskapet utdelar utmärkelser dels för förtjänstfulla insatser inom maratonlöpning i allmänhet, dels för idrottsliga prestationer.

Tiderna gäller för seniorer. Andra enklare om du är veteran.
 
 
1. För idrottsliga prestationer
  1.01 -  Svenska Marathonsällskapets prestationsnål
    tilldelas män och kvinnor som löpt maratonsträckan (42.195meter) på tiden 3.30 resp. 3.55 eller bättre vid sanktionerad allmän tävling.

Prestationsnålen översänds efter särskild anmälan till löpare, som inbetalt fastställd årsavgift till sällskapet. Märket översänds till löpare, som inbetalt fastställd årsavgift till sällskapet.
  1.02 - Svenska Marathonsällskapets märke i brons
    Tilldelas män och kvinnor som löpt maratonsträckan (42.195 meter)på tiden 3.00 respektive 3.30 eller bättre vid sanktionerad allmän tävling.
  1.03 - Svenska Marathonsällskapets märke i silver
    tilldelas män och kvinnor som löpt maratonsträckan (42.195 meter) på tiden 2.40 resp 3. 10 eller bättre vid sanktionerad allmän tävling.

Märket översänds till löpare, som inbetalt fastställd årsavgift till sällskapet.
  1.04 -  Svenska Marathonsällskapets märke i guld
    tilldelas män och kvinnor som löpt maratonsträckan (42.195 meter) på tiden 2.20 resp. 2.45 eller bättre vid sanktionerad allmän tävling.

Märket översänds till löpare, som inbetalt fastställd årsavgift till sällskapet.
  1.05 - Svenska Marathonsällskapets diplom
    tilldelas löpare, som är medlem i sällskapet och genomfört 5 sanktionerade maratonlopp. Diplomet dateras den dag som det femte loppet genomförts.
 
  1.06 - Svenska Marathonsällskapets medalj brons
    tilldelas löpare, som är medlem i sällskapet och genomfört 10 sanktionerade maratonlopp. Standaret tilldelas endast medlem som varit medlem under minst två år.
  1.07 - Svenska Marathonsällskapets medalj silver
    tilldelas löpare, som är medlem i sällskapet och genomfört 15 sanktionerade maratonlopp. Standaret tilldelas endast medlem som varit medlem under minst två år.
  1.08 - Svenska Marathonsällskapets medalj guld
    tilldelas löpare, som är medlem i sällskapet och genomfört 20 sanktionerade maratonlopp. Standaret tilldelas endast medlem som varit medlem under minst två år.
  1.09 - Svenska Marathonsällskapets standar
    tilldelas löpare, som är medlem i sällskapet och genomfört 25 sanktionerade maratonlopp. Standaret tilldelas endast medlem som varit medlem under minst två år.
 
  1.10 - Svenska Marathonsällskapets statyett
    tilldelas löpare, som är medlem i sällskapet och genomfört 50 sanktionerade maratonlopp.  Statyetten tilldelas endast medlem som  varit medlem under minst två år.
 
  1.11 - Svenska Marathonsällskapets glastrofé
    tilldelas löpare, som är medlem i sällskapet och genomfört 100 sanktionerade maratonlopp.  Glastrofén tilldelas endast medlem som varit medlem under minst två år.
 
  1.12 - Svenska Marathonsällskapets tallrik för 150 lopp
    tilldelas löpare, som är medlem i sällskapet och genomfört 150 sanktionerade maratonlopp.  Talllrik tilldelas endast medlem som varit medlem under minst två år.
 
  1.13 - Svenska Marathonsällskapets tallrik för 200 lopp
    tilldelas löpare, som är medlem i sällskapet och genomfört 200 sanktionerade maratonlopp.  Talllrik tilldelas endast medlem som varit medlem under minst två år.

 
  1.14 - Svenska Marathonsällskapets tallrik för 300 lopp
    tilldelas löpare, som är medlem i sällskapet och genomfört 300 sanktionerade maratonlopp.  Talllrik tilldelas endast medlem som varit medlem under minst två år.

 
  1.15 - Bestämmelser för Sverige Vikingatrofén
    Vikingen tilldelas medlem i Svenska Marathonsällskapet som i Sverige under 2000-talet har fullföljt tjugo maratonlopp på olika platser och med olika arrangörer.
Endast resultat uppnådda i sanktionerade tävlingar över 42,195 km  får medräknas.
Ansökan skickas till Svenska Marathonsällskapets sekretariat, Box 118,
101 24 Stockholm Stockholm. med fullständig information om datum, tävlingsplats och resultat för samtliga lopp som åberopas.
Vikingen numreras i den ordning som ansökningar ankommer till Svenska Marathonsällskapets sekretariat.
  1.16 - Bestämmelser för Svettdroppen
   
Tilldelas medlem i sällskapet som har sprungit ett maratonlopp i 25 olika europeiska länder. Sammanställningen kan räknas retroaktivt men man måste ha varit medlem i Sällskapet i minst två år för att kunna få utmärkelsen. Med europeiska länder avses de länderna enligt regeringskansliets  lista som står under Europa, inkl Sverige.
 
2. För förtjänster
  2.01 - Svenska Marathonsällskapets förtjänstdiplom
    tilldelas organisation eller enskilda personer för mångårigt gagnerikt arbete för maratonlöpningens utveckling men också med särskild text till organisationer i samband med vissa jubileer.

Förtjänstdiplomet utdelas av sällskapets styrelse.
  2.02 - Svenska Marathonsällskapets förtjänststandar
    tilldelas person som nedlagt mångårigt, förtjänstfullt arbete inom svensk maratonlöpning eller på annat sätt verkat för dess utveckling. Vidare i enstaka t fall till enskild person, förening eller samhälle i samband med speciella l- arrangemang som utlandsresor o.d.

Förtjänststandar utdelas av sällskapets styrelse.
Förslag till utdelning av ovannämnda utmärkelser för förtjänster kan avgivas av enskild medlem inom styrelsen.
Förtjänstutmärkelse bör som regel inte tilldelas någon enskild person som inte verkat inom maratonlöpning i minst 5 år.
Förtjänststandar bör tilldelas enskild person först sedan vederbörande 3 erhållit förtjänstdiplom.
Förtjänstutmärkelser skall som regel överlämnas i samband med Svenska Marathonsällskapets årsmöte.

 
     

2017-02-21